Service, utleie og Salg
av gaffeltrucker og liftutstyr

Service

Vi er sertifiserte for sakkyndig kontroll på trucker, lifter og masseforflytningsmaskiner. De fleste servicer og reperasjoner utføres ute hos kundene. Mekanikerne disponerer godt utstyrte servicebiler.

Maskiner

Vi leverer det meste innen trucker og teleskop-
lastere. Alle trucker kan tilpasses kundens ønsker og behov. Vi har et godt utvalg av sertifiserte og verkstedkontrollerte maskiner til både utleie og salg.

Deler

Vi har et godt utvalg på vårt delelager. Vi får varer levert over natten om det skulle være hastesaker.

Utleie

Stadig flere bedrifter går over til å leie utstyr i kortere og lenger perioder fremfor å eie det selv. Dette gir større fleksibilitet ved sesong-
svigninger og produksjonstopper.
I tillegg medfører det en nyere og mer moderne maskinpark.

VI HAR KOMPETANSE PÅ FLERE MASKINER